Leijtens & Partners

scantverzekeringen

Verzekeringen zijn een kostenpost die vaak onderbelicht is. Bent u nog wel goed verzekerd en/of betaalt u niet te veel aan verzekeringen. Zijn er nog alternatieven en heeft u de juiste tussenpersoon die u daarin kan adviseren? Heel veel vragen met heel veel antwoorden.

Een ongeluk zit in een klein hoekje maar de gevolgen kunnen verstrekkend zijn voor een onderneming. Als u achteraf moet constateren dat u onvoldoende verzekerd was, geeft dat altijd een rotgevoel. Verzekeringen moeten de risico’s van een onderneming voldoende afdekken. Dat betekent dat uw tussenpersoon goed geïnformeerd moet zijn over de risico’s van de onderneming met een daarbij behorende premie. Aanpassingen en wijzigingen moet u daarbij niet uit de weg gaan.

Wij laten graag uw verzekering door derden scannen, zodat we naar een goed advies kunnen toewerken, hoe het mogelijk beter of anders kan.

verzekeringen
brandschade1

"een ongeluk zit in een klein hoekje"