In geen enkel geval kan Leijtens  & Partners BV aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie en/of producten op deze website. De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in voorkomen, zoals foutief aangegeven prijzen als gevolg van tikfouten of foutieve productomschrijvingen, aanvaardtLeijtens  & Partners BV daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Alle teksten en illustraties zijn © Copyright 2019 Leijtens & Partners BV. Alle rechten voorbehouden. Overname van delen of gedeeltes van deze Leijtens & Partners BV site is niet toegestaan. Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s.

Alle afbeeldingen en teksten worden beschermd door copyright en zijn eigendom van Leijtens & Partners BV.